free hit counter

Animacja MCHP

Animacja przedstawia zasadę współpracy układu mikrokogeneracji MCHP XRGI ze źródłem szczytowym, tu kotłem gazowym zainstalowanym poprzez sprzęgło hydrauliczne. Za odpowiedni rozbiór gorącej wody z kogeneracji odpowiada moduł Flow Master, który ciepło zgromadzone w buforze jaki i to stale produkowane w jednostce kogeneracyjnej podaje bezpośrednio do instalacji głównej.
Dzieki zmiennoobrotowym pompom oraz automatycznemu systemowi regulacji, gorąca woda przed wprowadzeniem do głównego strumienia osiąga odpowiednia prędkość i temperaturę.