free hit counter
Marzec 2016

"Jasna 31" w Gliwicach

Układ gazowej mikrokogeneracji zastosowany na potrzeby centrum sportu i rekreacji "Jasna 31" w Gliwicach, obejmuje instalację jednej jednostki MCHP XRGI 15.
Podczas pracy układu mikrokogeneracji wytwarzane jest do 15 kW energii elektrycznej oraz 30 kW ciepła. Układ kogeneracji współpracuje  z siecią elektryczną, a od strony cieplnej z kotłownia gazową oraz zespołem 4 gazowych pomp ciepła AISIN GHP 25HP pracujących w systemie wodnym AWS. Produkowane ciepło i prąd wykorzystywane są na bierzące potrzeby budynku.

Pompy ciepła GHP

zobacz