free hit counter
Styczeń 2021

Krajowy Ośrodek Mieszkalno - Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na SM

Układ gazowej mikrokogeneracji dla KOMR w Dąbku obejmuje kogenerator MCHP XRGI 20. Praca jednostki zapewnia jednoczesne wytwarzanie do 20kW energii elektrycznej i 42 kW ciepła. Układ kogeneracji współpracuje  z siecią elektryczną, a od strony cieplnej z kotłownią gazową. Oba rodzaje produkowanej energii wykorzystywane są na bieżące potrzeby budynku. Zabudowę układu kogeneracji wykonano w kontenerze obok budynku technicznego. Kogenerator rozbudowany jest o dadtkowy wymiennik spaliny-woda (ekonomizer), który gwarantuje pełną kondensację pary wodnej ze spalin.

Pompy ciepła GHP

zobacz